035-5313669 [email protected]

De visie van TTV Laren

Continuering van het bestaansrecht van de vereniging, niet zozeer door prestatie
in de sport, maar wel door het op peil houden van het ledenaantal en het
fungeren als sociaal platform voor iedereen die lid is.

Dit doen we door:

Aandacht voor zichtbaarheid van de vereniging  in de omgeving.
Inzet van zoveel mogelijk leden bij activiteiten voor de vereniging.
Aantrekken, maar ook opvangen van nieuwe leden binnen de vereniging.
Continuïteit in onderlinge aandacht van leden voor elkaar.

De missie van TTV Laren

TTV Laren wil een verantwoorde sportaanbieder zijn in Laren en omgeving en wil daarbij tafeltennis
aanbieden op recreatief en competitie niveau.

Het tafeltennis op onze vereniging moet een balans hebben tussen bewegen, plezier en prestatie.
Ieder op zijn haar eigen tempo en niveau.

Wij hechten veel waarde aan: Vertrouwen, respect, verantwoordelijkheid,
betrokkenheid en samenwerking.

Contactgegevens

Gymzaal van College de Brink
Eemnesserweg 15b 1251 NA Laren
Parkeerplaats en ingang achter het
raadhuis.

Telefoon: 035-5313669
E-mail: [email protected]

Openingstijden

Maandagavond vanaf 20:00 uur
Woensdagavond vanaf 20:00 uur
Vrijdagavond is de competitieavond.
Wanneer er geen competitie is, kan er
getraind worden.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren.